niedziela, 7 lutego 2010

Ouroboros - symbolika


Przedstawiany jest jako wąż połykający własny ogon. Nazwa pochodzi od koptyjskiego słowa ouro „król” i od hebrajskiego ob. „wąż”.
Uosabia wieczność, trwanie i odradzanie się życia, ideę cykliczności czasu.
W tradycji alchemiczno-hermetycznej symbolizuje proces rafinacji substancji.
Połykanie ogona symbolizuje samozapłodnienie.
Symbol ten był bardzo popularny we Włoszech w epoce renesansu. Książęta i możnowładcy nosili ouroborosa wyrytego na odwrocie medali, aby w ten sposób dać wyraz nieprzemijającej wartości swoich pasji intelektualnych, politycznych i moralnych.

(Opracowane na podstawie: Matilde Battistini, leksykon "Symbole i alegorie" )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz